17 lipca 2024

Podatek VAT w 2022r. (stawki, zwolnienia, rozliczenia)

W Polsce mamy do czynienia z różnorodnymi podatkami, którymi obciąża nas państwo. Jednym z najpopularniejszych i powszechnych obciążeń jest podatek VAT. Podmiot, który jest zainteresowany założeniem działalności gospodarczej musi mieć na uwadze, że musi dokonać rejestracji VAT, aby stać się jego czynnym podatnikiem. Czym jest podatek VAT, jakie są jego stawki oraz komu przysługuje zwolnienie podatkowe?

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to podatek od towarów i usług, zatem płacą go sprzedający oraz kupujący. Należy do grupy podatków pośrednich, czyli takich, których zapłata przerzucana jest na inny podmiot. Prościej mówiąc – jest wliczany w dany towar, bądź usługę.

Tak więc podatek VAT można podzielić na dwie kategorie:

Podatek VAT należny – czyli podatek, którego wartość związana jest ze sprzedażą danego towaru lub usługi. Taki podatek odprowadza się do Urzędu Skarbowego,
Podatek VAT naliczony – czyli podatek, który związany jest z zakupem danego towaru bądź usługi. Naliczony jest przez przedsiębiorcę, od którego kupujemy dane dobro.

Jakie są stawki podatku VAT?

Podstawowa stawka podatku VAT jaka obowiązuje w Polsce to stawka 23%, jednak możemy wyróżnić inne stawki w zależności od tego, jaką wybierze sprzedawca.

  • 0% – stawka ta stosowana jest do eksportu towarów oraz dla WDT, czyli dla Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów,
  • 5% – stawka ta głównie obejmuje niektóre produkty spożywcze, ale także akcesoria dla niemowląt np. smoczki,
  • 8% – stawka podatkowa stosowana jest dla niektórych towarów i usług takich jak gazety, czy książki. Stawka ta obejmuje również akcesoria budowlane oraz dla przemysłu poligraficznego,
  • 23% – podstawowa stawka, która obejmuje większość towarów i usług w Polsce.

Jak rozlicza się z podatku VAT?

Z podatku VAT można rozliczyć się na dwa sposoby:

Rozliczenie na zasadach ogólnych: rozliczenie polega na comiesięcznym składaniu deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego i comiesięcznym rozliczeniu się z podatku VAT, który wynika z niniejszej deklaracji. Taką deklarację należy złożyć do 25go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym samym terminie należy również zapłacić podatek na odpowiednie konto Urzędu Skarbowego,

Rozliczenie kwartalne: to rozliczenie przysługuje tylko tzw. małym podatnikom, czyli przedsiębiorcom, których wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim nie przekroczyła 1 200 000 euro oraz od chwili rejestracji do VAT nie minęło 12 miesięcy.

Obecnie w polskich podatkach regularnie zachodzą zmiany, m.in. w ramach Polskiego Ładu – więcej szczegółów na temat tego programu znajdziemy na blogu zainwestujwgminie.pl.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

Ustawodawca przewiduje zwolnienia z podatku VAT dla:

  • podatników, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku ubiegłym 200 tys.zł ( nie wlicza się tu hurtowni i detalistów, wyrobów elektronicznych oraz optycznych, terenów budowlanych. Więcej wyjątków jest wymienionych w ustawie o podatku VAT w załączniku 12),
  • ochrona zdrowia,
  • Poczta Polska,
  • usługi kulturowe,
  • usługi ubezpieczeniowe i inwestycyjne,
  • pomoc społeczna.